La province de Namur, au coeur de votre quotidien

 • NL
Updates
 • 28/08/17 : Publicatie van de brieven van Rops aan Léon Dommartin bewaard in het Handschriftenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België in de verzamelingen : II/6655/470.
 • 24/08/17 :  Publicatie van de brieven van Rops bewaard in de Koninlijke Musea voor Schone Kunsten van België in het departement Archieven en in de Archieven van de hedendaagse Kunst in België.
 • 03/08/17 : Publicatie van de brieven van Rops bewaard in de Bibliotheek van het nationaal Instituut voor kunstgeschiedenis in Parijs.
 • 26/07/17 : Publicatie van de brieven van Rops aan Edmond Picard bewaard in de Archieven en in het Museum voor Literatuur in de verzamelingen : ML/00631.
 • 20/07/17 :  Publicatie van de brieven van Rops aan Armand Gouzien  bewaard in het Handschriftenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België in de verzamelingen : II/6958.
 • 19/07/17 : Publicatie van de brieven van de serie II van het Handschriftenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België in de verzamelingen : II/6655/452 à 467 en II/6714.
 • 29/06/17 : Publicatie van een brief van Rops aan Théo Hannon (niet gelokaliseerd) naar een kopie bewaard in de Katholieke Universiteit van Leuven: Ori155/Chr106.
 • 27/06/17 : Publicatie van de brieven van Rops aan Octave Mirbeau (niet gelokaliseerd).  Deze briefwisseling is verrijkt met nota’s van Hélène Védrine naar het artikel Védrine Hélène, « Correspondance Octave Mirbeau – Félicien Rops, 1885-1887 » in : Cahiers Octave Mirbeau, n° 5, 1998, p.180-205.
 • 16/05/17 : Publicatie van de brieven van Rops aan Théo Hannon bewaard in de Archieven en in het Museum voor Literatuur in de verzamelingen: ML/00026.
 • 15/05/17 : Publicatie van de brief gericht aan Charles De Coster, van de serie IV van het Handschriftenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België, die de geboorte van de L’Uylenspiegel aankondigt: IV/1286.
 • 09/05/17 : Publicatie van de brieven van de serie II van het Handschriftenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België in de verzamelingen: II/2927/120, II/6731, II/6922 en II/6945.
 • 04/05/17 : Publicatie van de brieven van Rops aan Armand van het Handschriftenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België in de verzamelingen: II/6957 en de twee brieven uit de privé-collectie CPI.
 • 31/03/17 : Publicatie van de brieven van Rops aan Nadar van de nationale Bibliotheek van Frankrijk bewaard in de verzamelingen: NAF/24284.
 • 15/03/17 : Publicatie van de nieuwe brieven van Rops aangekocht door het Félicien Rops Museum: Amis/LI/006 /LE/001 tot 021, Lepr/283 en Amis/LE/024 à 027.
 • 28/02/17 : Publicatie van vier brieven van Rops van het Handschriftenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België in de verzamelingen: II/6425.
 • 15/12/16 : Publicatie van de brieven van Rops van de oude collectie van het Museum van Letteren en handschriften.
 • 08/09/16 : Publicatie van de brieven van Rops die bewaard worden in de Archieven en Museum van de Literatuur van de verzamelingen : ML/03018, ML/03045, ML/03091, ML/03195, ML/03201, ML/03256, ML/03270, ML/03713, ML/03718, ML/03719, ML/04435, ML/04483, ML/04631.
 • 06/09/16 : Publicatie van de brieven van Rops die bewaard worden in de Archieven en Museum van de Literatuur van de verzamelingen : ML/00623, ML/00694, ML/00695, ML/00784, ML/00813, ML/02073, ML/02081, ML/02082, ML/02124, ML/02210, ML/02237,
 • ML/02474.30/08/16 : Publicatie van zes nieuwe brieven van Rops die werden aangekocht door het Félicien Rops Museum : Amis/LE/10 tot 14 en Amis/D/004.
 • 30/06/16 : Publicatie van de brieven van Rops die bewaard worden in het Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België.
 • 27/06/16 : Publicatie van twee nieuwe brieven van Rops van het Handschriftenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België, bewaard in de verzamelingen : III/424.
 • 03/05/16 : Publicatie van de brieven van de serie II van het Handschriftenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België. Online plaatsen van volumes : II/7048, II/7051, II/7055, II/7109, II/7133, II/7146, II/7165, II/7723, II/7735.
 • 02/05/16 : Publicatie van de brieven van Rops aan Joséphin Péladan, bewaard in het Handschriftenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België – II/7043. Deze briefwisseling werd verrijkt met aantekeningen van Hélène Védrine, weergegeven naar het werk : Védrine Hélène, Correspondance inédite. Félicien Rops – Joséphin Péladan (1884-1889), lettres inédites réunies, présentées et annotées, Paris, Séguier, 1997.
 • 15/03/16 : Publicatie van de brieven van serie II van het Handschriftenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België. Online plaatsen van volumes : II/7005, II/7030, II/7033, II/7034, II/7035, II/7036, II/7037.
 • 19/01/2016 : Publicatie van drie nieuwe brieven die werden aangekocht door het Félicien Rops Museum.
 • 14/01/2016 : Publicatie van de brieven van Rops aan Rodin van het Rodin museum in Parijs.
 • 17/12/2015 : Publicatie van de brieven die bewaard worden in serie III van het Handschriftenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België. Online plaatsen van de volumes III/215/1 tot III/215/12 en van de brieven van III/1802 en III/1898.
 • 01/03/2014 : Publicatie van de brieven bewaard in het F élicien Rops Museum.