La province de Namur, au coeur de votre quotidien

 • NL
Gebruik van de inhoud van de website

Waarschuwing

De inhoud van deze website wordt beschermd door copyright. Noch de facsimile’s van de brieven, noch de transcripties mogen worden gereproduceerd of gepubliceerd, onder welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de instelling of de privépersoon die eigenaar is van het document. De annotaties zijn eigendom van de auteur en dus van het Félicien Rops Museum (Provincie Namen). 

Citeren uit de webeditie ropslettres.be 

Gelieve als volgt te verwijzen naar de editie:

 • Identificatie van het document [brief, telegram, enz.]
 • Voornaam Naam van de afzender [Félicien Rops]
 • Voornaam Naam van de geadresseerde [zo nodig: “Onbekend” ],
 • Plaats van opstelling [zo nodig: “s.l.”],
 • Datum van opstelling [zo nodig: “s.d.”].
 • Plaats van bewaring [naam van de stad in het Frans],
 • Naam van de instelling [in de oorspronkelijke taal],
 • Naam van het kabinet of de collectie [in de oorspronkelijke taal en voorafgegaan door “Coll.” wanneer het gaat om een collectie],
 • Naam van de brievencollectie
 • Inventarisnummer.
 • Webeditie: www.ropslettres.be – editienr.: X (geraadpleegd op JJ/MM/AAAA).

Vb. : Telegram van Félicien Rops aan Paul Verlaine, Parijs, [00/07/1888]. – Namur, musée Félicien Rops, Coll. Province de Namur, inv. Lepr/1. Webeditie: www.ropslettres.be – editienr.: 1 (geraadpleegd op 02/06/2014).