La province de Namur, au coeur de votre quotidien

  • NL
Comités – Dankbetuigingen

Erecomité

De heer Dominique Allard, Directeur van de Koning Boudewijnstichting.
De heer Jean-Pierre Babut du Marès, Voorzitter van de vzw Les Amis du musée Rops.
De heer Bernard Bousmanne, Conservator van het Handschriftenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België.
Mevrouw Marie-Cécile Bruwier, Directrice van het Koninklijk Museum van Mariemont.
De heer Michel Draguet, Directeur van de Musea voor Schone Kunsten van België.
De heer Jean-Claude Fontinoy, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de NMBS Holding.
Mevrouw Martine Jacques (), Provinciaal gedeputeerde bevoegd voor Cultuur (2000-2012).
Mevrouw Fadila Laanan, Minister van Cultuur, Media, Gezondheid en Gelijke kansen bij de Franstalige Gemeenschap van België (sinds 2004).
Mevrouw Sabine Laruelle, Minister van KMO’s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid (2008-2014).
De heer Denis Mathen, Gouverneur van de Provincie Namen.
De heer Yves Poullet, Rector  van de Université de Namur.
De heer Marc Quaghebeur, Directeur van het Archives et Musée de la Littérature.
De heer Didier Reynders, Vice-Eerste Minister (sinds 2004) en Minister van Financiën (1999-2011).
De heer Jean-Marc Van Espen, Voorzitter-gedeputeerde van het Provinciecollege.
De heer Didier Viviers, Rector van de Université Libre de Bruxelles.

Wetenschappelijk comité

Mevrouw Bernadette Bonnier, Directrice Departement Cultuur, Provincie Namen.
Mevrouw Véronique Carpiaux, Conservatrice van het Félicien Rops Museum, Provincie Namen.
De heer Denis Laoureux, Professor aan de Université Libre de Bruxelles.
Mevrouw Véronique Leblanc, Kunsthistorica en auteur.
Mevrouw Maïté Springael, Wetenschappelijk medewerker verantwoordelijk voor de uitgave van de briefwisseling van Rops bij het Félicien Rops Museum, Provincie Namen. (Ontwerp van de editie www.ropslettres.be en online plaatsen van de brieven tussen 2009 en 2017)
Madame Coralie Massin, Attachée scientifique en charge de la correspondance de Rops au musée Félicien Rops, Province de Namur.

Het Félicien Rops Museum (Provincie Namen) wenst de leden van de verschillende comités van harte te bedanken evenals de partnerorganisaties van het project van de webeditie ropslettres.be:

Archives et Musée de la Littérature
Bibliothèque de l’Institut de France
Bibliothèque Historique de la Ville de Paris
Bibliothèque littéraire Jacques Doucet
Bibliothèque nationale de France
Koninklijke Bibliotheek van België
Fondation Custodia
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde                                                          
L’Institut national d’histoire de l’art
Museum voor Brieven en Manuscripten van Brussel                                                                  
Musée Rodin 
Koninklijk Museum van Mariemont
Van Gogh Museum
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België – Archief voor Hedendaagse Kunst in België
L’Université libre de Bruxelles
L’Université de Namur

Onze dank gaat tevens uit naar: 

De vzw Les Amis du musée Félicien Rops 
Het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL), in het bijzonder de heer Ron Van den Branden en de heer Edward Vanhoutte
De Stichting Félicien Rops 
Het team van het Félicien Rops Museum, in het bijzonder mevrouw Alexia Bedoret en de heer Marc Ravignat.
Alle departementen van de Provincie Namen die aan dit project hebben deelgenomen, in het bijzonder het Departement Informatica en de heer Thibaut Dumarey.

Ook willen we alle privéverzamelaars bedanken die anoniem wensen te blijven evenals de galerieën en onderstaande personen :

Nienke Bakker, Julie Bawin en haar studenten (werkcollege 2011-2012), Émilie Berger, Laurence Brogniez en haar studenten (werkcollege 2011-2012), Hans Buijs, Véronique Cardon, Jean Danhaive, Philippe de monty, Myriam Despineux, Harry Dorchy, Adrienne Fontainas (✝), Galerie Patrick Derom, Galerie Harold t’Kint, Galerie Ronny & Jessy Van de Velde, Philippe Gémis, André Guyaux, Malou Haine, Léna Hofman, Émile Kestemans (✝), Koregos, Pierre Roderes, Librairie Pascal de Sadeleer, Librairie Claude Van Loock, Hélène Védrine, Luc Wanlin.